Loading...

SMS i Viber poruke – zašto su važne za vašu marketing strategiju?

min read
sms viber marketing automation

Kada se kreira biznis strategija, jedan od najvažnijih aspekata te strategije je marketing strategija. Kada govorimo o uspešnoj marketing praksi, ona podrazumeva da kompanije koriste sve dostupne kanale i resurse kako bi doprli do svojih kupaca i negovali odnos sa njima radi daljeg ostvarivanja saradnje. Važno je koristiti sav potencijal marketing, jer kada se u marketingu ne koriste svi dostupni resursi, postoji velika mogućnost da marketing strategija bude manje uspešna i efikasna. Jedna od takvih funkcija koja je veoma značajna u marketing strategiji i koja ima veliki uticaj na uspešnost marketinške kampanje je slanje poruka putem SMS-a i Vibera.

Sales Snap alat za marketing automatizaciju je kreiran da vam pomogne da vaša marketing kampanja bude potpuna i efikasna. On koristi sve resurse i kanale koji su dostupni kako biste imali mogućnost da doprete do svoje ciljne publike i poslali poruku koju želite, ostvarili interakciju sa njima, a naposletku, i saradnju, što je cilj svakog biznisa.

Kako SMS i Viber poruke mogu doprineti vašem biznisu?

SMS

Implementiranje SMS kampanje je jedan od važnih segmenata u okviru marketing strategije. SMS kao kanal putem kojeg možete doći do potencijalnih kupaca je i dalje aktuelan i važan metod koji će pomoći vašem poslovanju da raste. SMS marketing vam omogućava da dopirete do svoje ciljane publike i ostvarujete interakciju sa njima. Takođe, SMS kampanja se pokazala kao veoma uspešan metod za izgradnju odnosa sa klijentima jer imate mogućnost da im šaljete personalizovane poruke u pravom trenutku, što je važno jer pokazujete da vam je stalo do njihovog iskustva, da im šaljete ekskluzivne i vremenski ograničene ponude. Na taj doprinosite i svom brand image-u, a pozitivnoj slici svog brenda teži svaki biznis koji želi da uspe i da se izdvoji na tržištu među konkurencijom.

Sve navedeno vodi ka pozitivnim odnosima sa kupcima, što rezultira boljom prodajom i poslovnim uspehom, a predstavlja i značajan metod za podizanje svesti korisnika o vašem brendu. Uspešnost SMS-a je u tome što se pokazuje kao jedan od najboljih kanala za slanje ciljanih, relevantnih poruka klijentima o vašem brendu i aktualnim, ekskluzivnim ponudama. Za uspešnu SMS kampanju, veoma je važno da poruke budu vremenski usklađene (trebalo bi da SMS poruke budu poslate u pogodno vreme u toku dana), da budu kraće forme, da privlače pažnju i da budu jasne (izbegavaju se dugačke poruke i fokus se stavlja na sažetu poruku koja direktno komunicira ono što želite da vaš klijent zna) i jedan od najvažnijih uslova da vaša SMS kampanja bude uspešna – da sadrže CTA, odnosno poziv na akciju.

Viber

Budući da predstavlja jednu od najpopularnijih aplikacija sa više od milijardu korisnika širom sveta, Viber predstavlja jedan od najefikasnijih kanala za sprovođenje marketinških ciljeva. Putem Vibera možete slati relevantne poruke u pravo vreme, poruke sa sadržajem posebno usmerenim na konkretnog klijenta shodno njegovim aktivnostima na vašem sajtu, porukama koje imaju za cilj da ga informišu o aktuelnim ponudama, popustima, vremenski ograničenim ponudama koje šalju poruku o hitnosti kupovine, i tome slično. Viber poruke, kao i SMS mogu biti personalizovane, što umnogome doprinosi celokupnom utisku korisnika kojem stiže poruka sa njegovim imenom i prilagođena njegovim interesovanjima. Kao takva, ova aplikacija ima veliki potencijal i predstavlja veoma efikasno rešenje za uspešnu realizaciju marketinške kampanje koja rezultira pozitivnim i poboljšanim prodajnim ishodima.

Realizujte svoju SMS i Viber strategiju uz pomoć Sales Snapa

Sales Snap alat za marketing automatizaciju sadrži funkcije koje vam omogućavaju da u potpunosti prilagodite poruke koje dopiru do vaših potencijalnih i postojećih klijenata. SMS i Viber poruke su još jedna od brojnih funkcija koje koristite kao podršku email marketingu, tako da ukoliko osoba ne otvori email, u skladu sa automatizovanom strategijom, iz alata joj stiže poruka putem Vibera ili SMS pri čemu korisnik iz te segmentacione grupe biva pokriven na svim koracima svog korisničkog putovanja. Sve ovo rezultira nekakvom akcijom korisnika i u znatnom procentu vodi do njegove konverzije u vašeg kupca.

Share: