Loading...

Šta je marketing
Automatizacija?

Uštedite vreme, eliminišite greške i unapredite efikasnost na više marketinških kanala

Sales Snap je alat za marketing automatizaciju koji će vam pomoći da automatizujete dosadne svakodnevne zadatke i obezbediće vam više vremena da se fokusirate na velike strateške odluke!

Jedan od glavnih ciljeva automatizacije marketinga je da marketinšku stranu vašeg poslovanja učini efikasnom i efektivnom, a evo 5 direktnih benefita koje dobijate marketing automatizacijom:

marketing automatizacija

Efikasnost

Štedi vaše vreme! Umesto da ručno objavljujete sadržaj svakog dana, softver Sales Snap vam automatizuje procese koristeći sve softverske kanale u isto vreme! Kanali dostupni za automatizaciju u okviru Sales Snap-a su Email, SMS, Focus Item i Web Push notifikacije. Viber komunikacija se takođe može lako integrisati.

Upravljanje leadovima

Podaci o kupcima su srž automatizacije marketinga. Sale Snap vam omogućava da lako prikupite i koristite ove informacije da kreirate različite segmente vaših kupaca i prilagodite svoju komunikaciju i ponudu prema njihovim potrebama.

Jednom kada pravilno segmentirate svoje postojeće i potencijalne klijente, upravljanje njima nikada neće biti lakše jer alat većinu posla obavlja sam!

marketing automatizacija
marketing automatizacija

Personalizovana marketinška komunikacija

Marketing automatizacija vam omogućava da targetujete svoje klijente sa lično prilagođenim sadržajem kroz više marketinških kanala u isto vreme i budete aktivno prisutni na svim tačkama korisničkog putovanja. Proces marketing automatizacije se zasniva na reakcijama vaših kontakata (otvorili e-poštu, kliknuli na link, otišli na određenu stranicu na vašoj web stranici, dodali u korpu, izvršili kupovinu i mnoge druge mogućnosti). U zavisnosti od reakcije vaših kontakata na određenom kanalu, segment kome on/ona pripada može se automatski promeniti i komunikacija shodno tome prilagoditi, povećavajući mogućnost da svoje potencijalne klijente pretvorite u svoje klijente.

Marketing automatizaciju treba posmatrati kao celinu koja se sastoji od tehničkog podešavanja automatizacije i jednako važne strategije. Da bi poslovanje bilo potpuno i uspešno automatizovano, ova dva moraju biti prethodno planirana i pažljivo izvedena uzimajući u obzir sve informacije i znanja koja već imate o svojim klijentima i ciljevima koje želite da postignete.

Proširivanje baze podataka

Mogućnosti proširenja vaše baze podataka kontakata pomoću Sales Snap-a i marketing automatizacije su brojne. Povećanje baze potencijalnih kupaca je proces njihovog privlačenja u vaše poslovanje i povećanja njihovog interesovanja kroz negovanje, a sve sa krajnjim ciljem da ih pretvorite u kupce.

Uz pomoć Sales Snap alata, možete lako da koristite funkciju Forme u bilo kojoj od vaših aktivacija za generisanje potencijalnih klijenata, i to bez programerskog znanja. Forme bilo koje vrste mogu se lako kreirati korišćenjem već postojećih ili kreiranjem prilagođenih polja za unos podataka koji odgovaraju vašim specifičnim potrebama. Isto važi i za funkciju Landing stranice, koja omogućava lako i brzo kreiranje i implementaciju Landing stranica.

marketing automatizacija
marketing automatizacija

Povećanje prodaje

Tačnim podešavanjem kampanja u okviru Sales Snap alata, prateći pažljivo osmišljene strategije za sve kanale komunikacije i praćenje aktivnosti u realnom vremenu, možemo kreirati automatizovane procese koji dovode do čak 37% brže prodaje. Pogledajte neke od naših studija slučaja u vezi sa ovom temom.

Full Service

100% besplatna podrška 
SalesSnap marketing i IT tima

Mi smo full-service agencija koja vam pruža usluge podešavanja i upravljanja alatima za automatizaciju marketinga, kao i kompletnu marketinšku i stratešku podršku ako je potrebno. Unapredite svoje poslovanje uz našu profesionalnu pomoć!

kompletna usluga marketing automatizacija
Idi na vrh