Loading...

Šta je marketing
Automatizacija?

Uštedite vreme, eliminišite greške i unapredite efikasnost vaše marketing komunikacije!

Sales Snap je alat za marketing automatizaciju koji će vam pomoći da automatizujete dosadne svakodnevne zadatke na poslu i obezbediće vam više vremena da se fokusirate na velike strateške odluke i važne stvari u vašem poslu!

Jedan od glavnih ciljeva automatizacije marketinga je da marketinšku stranu vašeg poslovanja učini efikasnom i efektivnom, a evo 5 direktnih benefita koje dobijate marketing automatizacijom:

marketing automatizacija

Efikasnost

Štedi vaše vreme, ali stvarno! Umesto da ručno objavljujete sadržaj svakog dana, Sales Snap softer za vas automatizuje procese koristeći sve softverske kanale u isto vreme! Kanali dostupni za automatizaciju u okviru Sales Snap-a su Email, SMS, Focus Item i Web Push notifikacije. Viber komunikacija sa klijentima, takođe!

Upravljanje leadovima

Podaci o kupcima su srž automatizacije marketinga. Sales Snap vam omogućava da lako prikupite i koristite ove informacije da kreirate različite segmente vaših (potencijalnih) kupaca – lead-ova i prilagodite svoju komunikaciju i ponudu prema njihovim potrebama.

Kada jednom pravilno segmentišete (grupišete) svoje postojeće i potencijalne klijente, upravljanje njima nikada neće biti lakše, jer alat većinu posla obavlja sam! A vi možete da radite druge važne i hitne stvari vezane za vaš biznis.

marketing automatizacija
marketing automatizacija

Personalizovana marketinška komunikacija

Marketing automatizacija vam omogućava da targetujete svoje klijente sa lično prilagođenim sadržajem kroz više marketinških kanala u isto vreme i budete aktivno prisutni na svim tačkama korisničkog putovanja. Proces marketing automatizacije zasniva se na reakcijama vaših kontakata. Da li su oni otvorili e-poštu, kliknuli na link, otišli na određenu stranicu na vašoj web stranici, dodali u korpu prooizvode, izvršili kupovinu i nešto drugo. U zavisnosti od reakcije vaših kontakata (potencijalnih kupaca) na određenom kanalu, segment kome on/ona pripada može se automatski promeniti i tada se komunikacija sa tim klijentom odmah prilagođava shodno njegovoj akciji. Tako se povećava mogućnost da svoje potencijalne klijente pretvorite u svoje klijente. Mogućnost onda postaje realnost.

Marketing automatizaciju treba posmatrati kao celinu koja se sastoji od tehničkog dela (podešavanja automatizacije) i jednako važne – strategije. Da bi poslovanje bilo potpuno i uspešno automatizovano, ova dva moraju biti prethodno planirana i pažljivo izvedena uzimajući u obzir sve informacije i znanja koja već imate o svojim klijentima i ciljevima koje želite da postignete.

Proširivanje baze podataka

Mogućnosti proširenja vaše baze kontakata pomoću Sales Snap-a i marketing automatizacije su brojne. Povećanje baze potencijalnih kupaca je proces njihovog privlačenja u vaše poslovanje i povećanja njihovog interesovanja kroz negovanje, a sve sa krajnjim ciljem da ih pretvorite u kupce.

Uz pomoć Sales Snap alata, možete lako da koristite funkciju Forme u bilo kojoj od vaših aktivacija za generisanje potencijalnih klijenata, i to bez programerskog znanja. Forme bilo koje vrste mogu se lako kreirati korišćenjem već postojećih ili kreiranjem prilagođenih polja za unos podataka koji odgovaraju vašim specifičnim potrebama. Isto važi i za funkciju Landing stranice, koja omogućava lako i brzo kreiranje i implementaciju Landing stranica.

marketing automatizacija
marketing automatizacija

Povećanje prodaje

Preciznim podešavanjem kampanja u okviru Sales Snap alata, prateći pažljivo osmišljene strategije za sve kanale komunikacije i praćenje aktivnosti u realnom vremenu, možemo kreirati automatizovane procese koji dovode do čak 37% brže prodaje. Da, to je skoro 40% veća prodaja! Pogledajte neke od naših studija slučaja koje ovo i dokazuju i potvrđuju na delu!

Implementacija uobičajeno traje nedelju dana.

Implementacija je potpuno besplatna.

Implementacija je vrlo jednostavna i ne zahteva uključivanje vaših programera.

Ne postoji ugovorna obaveza; ugovor se sklapa na određeno vreme i može se raskinuti sa otkaznim rokom od mesec dana.

Svi podaci nakon prestanka saradnje pripadaju vama.

Da! Naši stručnjaci za implementaciju mogu vas voditi kroz ceo proces kako biste bili sigurni da je vaša kampanja spremna za slanje i osigurala najbolje rezultate. Takođe, možete dobiti naknadne ekspertske konsultacije ukoliko želite iskoristiti pun kapacitet alata.

Kada napravite nalog, možete slati 100o mejlova mesecno. Ako želite poslati više od toga, morate se prebaciti na „Paid“ verziju SalesSnap-a.

Kompletna usluga

100% besplatna podrška
SalesSnap marketing i IT tima 

Mi smo full-service agencija koja vam pruža usluge podešavanja i upravljanja alatima za automatizaciju marketinga, kao i kompletnu marketinšku i stratešku podršku ako je potrebno. Unapredite svoje poslovanje uz našu profesionalnu pomoć!