Loading...

Sakupljanje lidova

Bez klijenata/kupaca nema razvoja biznisa, ali kako do njih?

Lead generation je važan deo marketinške strategije svakog biznisa, ali neka vas naziv ne plaši, jer je reč o procesu koji služi za za identifikovanju potencijalnih klijenata/kupaca, izgradnji odnosa sa njima, njihovom negovanju kroz tok prodaje i pretvaranju u kupce. Drugim rečima, u pitanju je proces koji vodi do boljih prodajnih rezultata.

Ko je vaš potencijalni kupac – lead?

Vaš potencijalni kupac (lead) je svako ko koristi internet, a vaš Marketing Lead je ona osoba koja je pokazala bilo kakvo interesovanje za vaš proizvod ili uslugu, ali još uvek nije ništa kupila od vas. Interesovanje koje su pokazali ih čini potencijalnim klijentima i predstavlja mogućnost da postanu vaši klijenti i kupci u budućnosti. U tome leži moć Sales Snap alata, jer vam omogućava da potencijalnog kupca (lead-a) konvertujete u Marketing Lead-a, a zatim pomoću raznih funkcija Marketing Lead-a konveruje u kupca! I eto prodaje!

KAKO SE OVAJ PROCES ODVIJA?

Započinje identifikovanjem ko je vaša ciljna publika i koje su njihove potrebe. Kada identifikujete svoje ciljno tržište, možete koristiti različite tehnike da biste ih dosegli. Sales Snap alat za marketing automatizaciju sadrži posebne aktivacije za lead generation sa visokim procentom uspešnosti, odnosno, visokom stopom konverzije. 

Jedan od najuspešnijih načina za sakupljanje lead-ova je kroz gemifikaciju, odnosno, igre za aktivaciju. Sales Snap vam omogućava da pomoću zabavnih igrica kao što su greb igra, točak sreće, igra memorije i mnoge druge generišete potencijalne klijenate. Iskoristite to što svi vole igre da ostvarite fundamentalni cilj svog biznisa – da imate interakciju sa svojom publikom, prikupite njihove podatke i navedete ih da postanu vaši klijenti!

PRAVI ALAT ZA LEAD MAGNET KAMPANJE

Tajna uspešnosti gemifikacije je u tome što su ljudima igrice interesantne i atraktivne, a za vas to znači potpuno neinvazivan način da angažujete ljude na vašem sajtu. Gemifikacija uključuje davanje neke nagrade u vidu popusta ili nekog drugog benefita koji ste spremni da ponudite, jer se na taj način podstiče angažman korisnika – zabave se i dobiju nešto, a vi – dobijate potencijalnog klijenta.

Generisanje potencijalnih kupaca je takođe važno za zadržavanje kupaca. Gradeći odnose sa kupcima, kompanije mogu osigurati da kupci ostanu lojalni i da nastave da kupuju njihove proizvode i usluge. Sales Snap prati ponašanje korisnika na sajtu i putem raznih funkcija i aktivacija ih navodi na kupovinu. Na primer, kada je izvršena kupovina određenog proizvoda, tom lead-u ili toj segmentacionoj grupi koja je izvršila kupovinu se automatski nudi sličan proizvod kako bi se aktivnost kupovine nastavljala.

sakupljanje lidova

BUDITE ISPRED KONKURENCIJE – NEKOLIKO KORAKA!

Generisanje potencijalnih klijenata je jedan od najvažnijih uslova da budete ispred konkurencije. Prikupljanjem podataka o kupcima i razumevanjem potreba kupaca, kompanije mogu da prilagode svoje proizvode i usluge da zadovolje te potrebe. Ovo pomaže da se osigura da kupci imaju pozitivno iskustvo i veća je verovatnoća da će ostati lojalni u budućnosti.

U SKLADU SA GDPR ZAKONOM

Sales Snap alat je u potpunosti prilagođen zakonskoj regulativi o zaštiti podataka. GDPR-ready alat Sales Snap vam omogućava da na neinvazivan, zabavan i pre svega zakonski ispravan način prikupite Lead-ove i povećate stopu prodaje u svom poslovanju. 

SALES SNAP ALAT JE VAŠ PARTNER ZA RAZVOJ BIZNISA

Implementirajte uspešan i dokazano funkcionalan način za povećanje stope konverzije u svoju marketing strategiju. Ovaj moćni alat za marketing automatizaciju vam pruža mnoštvo funkcija koje će vas voditi ka vašem glavnom cilju – ka ostvarivanju interakcije sa vašim kupcima. Budite među najuspešnijima koji koriste sve prednosti savremenih marketinških rešenja!

Implementacija uobičajeno traje nedelju dana.

Implementacija je potpuno besplatna.

Implementacija je vrlo jednostavna i ne zahteva uključivanje vaših programera.

Ne postoji ugovorna obaveza; ugovor se sklapa na određeno vreme i može se raskinuti sa otkaznim rokom od mesec dana.

Svi podaci nakon prestanka saradnje pripadaju vama.

Da! Naši stručnjaci za implementaciju mogu vas voditi kroz ceo proces kako biste bili sigurni da je vaša kampanja spremna za slanje i osigurala najbolje rezultate. Takođe, možete dobiti naknadne ekspertske konsultacije ukoliko želite iskoristiti pun kapacitet alata.

Kada napravite nalog, možete slati 100o mejlova mesecno. Ako želite poslati više od toga, morate se prebaciti na „Paid“ verziju SalesSnap-a.

Potrebni su ti novi kupci ili klijenti?

Sakupi nove kontakte uz pomoć Sales Snap alata!

Prijavi se i zakaži sastanak sa našim timom koji će ti objasniti kako da prikupiš što više kontakata i pretvoriš ih u svoje kupce ili klijente!