Loading...

Veštačka inteligencija i marketing?

min read

Kako je veštačka inteligencija (AI) transformisala marketing i koliko, pitanje je na koje odgovaramo ovim tekstom, a ako se pitate da li je – veliko DA rekle su nam već protekle dve godine

Kao što je industralizacija obeležila 20. vek, tako je informaciona tehnologija doživela naglu ekspanziju u 21. veku. Brz razvoj tehnologije i digitalizacija omogućili su nagli katapult  veštačke inteligencije u našu svakodnevicu. Ideje koje smo do skoro mogli da vidimo samo u naučno-fantastičnim filmovima, koje su delovale nestvarno, postale su deo naše današnje upotrebe.

Tako možemo videti kako se na tržištu odvija neprestana borba ili trka – ko će prvi da izbaci novi tehnološki izum. Kao i u svakom ratu, onaj ko poseduje najsavremenije oružje dobija bitku. Kako bi ostali u korak sa konkurencijom ili bili ispred nje, danas uspešan marketing  podrazumeva upotrebu najnovije tehnologije, kao što je veštačka inteligencija. Ako je opravdanje u korišćenju veštačke inteligencije lakše završavanje poslova, onda to treba maksimalno iskoristiti i prilagoditi svojim potrebama, tako da se ostane kreativan i originalan u svetu marketinga. Nego…

Šta je zapravo veštačka inteligencija?

Kada kažemo veštačka inteligencija, ne govorimo to u smislu klasične ljudske inteligencije, već o sposobnosti mašinskih sistema da obavljaju zadatke koje mogu da obavljaju inteligentna bića. U to spadaju sposobnost učenja, zaključivanja, razumevanja prirodnog jezika, prepoznavanja objekata, govora kao i obavljanje drugih složenih zadataka. To se postiže raznim tehnikama kao što su mašinsko i duboko učenje, evolutivni algoritmi, automatsko rezonovanje i slično.

Veštačka inteligencija – revolucija u svetu marketinga

Sve veća upotreba veštačke inteligencije u poslovanju izaziva sukobe mišljenja o tome da li će doći do gubitka radnih mesta ili poboljšanja kvaliteta života i stvaranja novih radnih mesta. Svakako, o upotrebi veštačke inteligencije u poslovanju više se ne priča u budućem vremenu i ako je ne koristite, već ste u zaostatku. Mnogi od uređaja koje koristimo u svakodnevnom životu, počevši od pametnih telefona i televizora, postali su pametni upravo zahvaljujući veštačkoj inteligenciji. Tako ni marketing nije ostao imun na upotrebu veštačke inteligencije i ne postavlja se pitanje, da li je veštačka inteligencija transformisala marketing, već kako i koliko? Bez obzira na sve, osnovna svrha marketinga ostaje ista, a menjaju se načini i metode na koji se obavljaju određeni marketinški zadaci u cilju povećanja efikasnosti.

Sales Snap, alat za marketing automatizaciju, ide u korak sa trendovima i u cilju dostizanja najboljih rezultata ne beži od upotrebe veštačke u marketinške svrhe. Ipak, treba naglasiti da vas veštačka inteligencija sama po sebi neće dovesti do uspeha. Da bi otključala svoju pravu snagu, veštačka inteligencija mora da bude korištena od strane stručnjaka koji veoma dobro znaju šta rade, a ona im služi samo kao ispomoć za povećanje produktivnosti. Neki od ključnih segmenata u marketingu u kojima se primenjuje veštačka inteligencija su:

  1. Chatbotovi– Možda i najprepoznatljiviji oblik veštačke inteligencije u svetu marketinga. Ovi alati omogućavaju preduzećima da u bilo koje doba dana ili noći pružaju trenutnu korisnicima, odgovarajući na njihova pitanja u realnom vremenu. Uz pomoć veštačke inteligencije, chatbotovi uče i prilagođavaju se potrebama kupaca.
  2. Analiza podataka i predviđanje ponašanja potrošača– Kada je reč o analizi velike količine podataka, veštačka inteligencija je neprikoslovena. Marketing alati koriste algoritme mašinskog učenja kako bi analizirali ponašanje potrošača, pronalazili obrasce i predviđali buduće trendove. Uz pomoć ovoga, marketari mogu bolje da prilagode kampanje, kako bi bile privlačnije publici.
  3. Personalizacija– Neophodna stavka svake marketinške kampanje postala je personalizacija. Alati za personalizaciju sadržaja koriste veštačku inteligenciju kako bi analizirali podatke potrošača i prilagodili im ponudu u skladu sa njihovim interesovanjima i potrebama. Ovakav pristup poboljšava odnos sa klijentima i povećava broj konverzija
  4. Optimizacija SEO-a i oglašavanje- Veštačka inteligencija optimizuje procese SEO-a i oglašavanja putem automatskog prepoznavanja ključnih reči, analize konkurencije i prilagođavanja kampanja. Ovakav pristup omogućava marketinškim stručnjacima da efikasnije dosegnu ciljanu publiku i smanje troškove oglašavanja

Da li se treba plašiti veštačke inteligencije?

Iako je veštačka inteligencija transformisala način na koji funkcioniše marketing, moramo biti svesni njenih ograničenja. Ona nije svemoguća i ne može zameniti međuljudske odnose na tržištu. Pored toga, u stanju je da radi samo sa postojećim i već dostupnim podacima, tako da je isključen svaki vid kreativnosti i inovacija u oblasti marketinga. Potreba za učešćem čoveka u marketingu će uvek biti prisutna, kako u razvoju odnosa sa potrošačima, koji su često prožeti emocijama, tako i u samoj izgradnji i nadzoru sistema koje koristi veštačka inteligencija. Naravno, uvek može doći i do zloupotrebe, visoke cene implementacije sistema, kao i komplikacije oko novih prilagođavanja sistema kada se na tržištu nešto promeni. Nema sumnje da će mnogi poslovi, pre svega rutinski kao što su kodiranje, pisanje, SEO, web analitika, slanje mailova , biti ugroženi. Međutim, to što je veštačka inteligencija nadmašila ljude u određenim aktivnostima, ne znači da će ljudi biti istisnuti. Kako primena veštačke inteligencije bude sve rasprostranjenija, to će ljudsko učešće biti sve više cenjeno. Kreativnost, emocionalna i socijalna inteligencija, kao i sposobnost kritičkog razmišljanja su ono što mašine nikad neće moći da zamene.

Na veštačku inteligenciju treba gledati kao na alat koji će unaprediti marketing. Iskoristiti šta se može, a ostati svoj, ne izgubiti svoj identitet. Timski rad  i zadovoljstvo zbog uspešno obavljenog posla, ne mogu biti zamenjeni. Zato ne treba bežati od onoga što veštačka inteligencija donosi, već to prihvatiti i koristiti na pravi način, kao što to radi Sales Snap, a šta o tome misle klijenti možete pogledati ovde.

Share: