Loading...

Jedan od ključnih zadataka uspešne marketinške kampanje je lead generating, odnosno generisanje potencijalnih kupaca/klijenata. Generisanje potencijalnih klijenata, odnosno, sakupljanje lead-ova je proces identifikacije pojedinaca koji bi mogli biti zainteresovani za vašu uslugu i dopiranje do njih radi dodatne interakcije i konverzije. To je ključni korak u procesu prodaje za mnoge kompanije jer uključuje uticaj na

Pročitaj više

Kada se kreira biznis strategija, jedan od najvažnijih aspekata te strategije je marketing strategija. Kada govorimo o uspešnoj marketing praksi, ona podrazumeva da kompanije koriste sve dostupne kanale i resurse kako bi doprli do svojih kupaca i negovali odnos sa njima radi daljeg ostvarivanja saradnje. Važno je koristiti sav potencijal marketing, jer kada se u

Pročitaj više