Loading...

Sales Snap alat za marketing automatizaciju vam omogućava da brzo i lako prikupite lead-ove

min read
marketing automatizacija alat

Jedan od ključnih zadataka uspešne marketinške kampanje je lead generating, odnosno generisanje potencijalnih kupaca/klijenata. Generisanje potencijalnih klijenata, odnosno, sakupljanje lead-ova je proces identifikacije pojedinaca koji bi mogli biti zainteresovani za vašu uslugu i dopiranje do njih radi dodatne interakcije i konverzije. To je ključni korak u procesu prodaje za mnoge kompanije jer uključuje uticaj na interesovanje potencijalnih klijenata kako bi se povećala buduća prodaja. Aktivacije u platformi za automatizaciju marketinga Sales Snap kreirane su posebno za ovu upotrebu.

Svako ko je izrazio interesovanje za robu ili usluge kompanije, ali nije obavio kupovinu, smatra se potencijalnim kupcem ili potencijalnim klijentom, odnosno, oni su potencijalni klijenti zbog svog interesovanja.

Ostvarite bolje prodajne rezultate uz Sales Snap alat

Kompanije sada mogu mnogo lakše da istražuju i ostvare svoj potencijal zahvaljujući digitalnom dobu, jer je iznedrilo tehnologiju koja im to omogućava. Kompanije sada uz pomoć alata za marketing automatizaciju mogu da prilagode informacije kako bi efikasnije privukle svoje ciljne kupce razumevanjem njihovih želja i potreba, kao i da kvalifikuju sve potencijalne klijente na osnovu različitih faktora. Sales Snap alat za marketing automatizaciju omogućava velikim i malim biznisima ne samo da generišu nove potencijalne klijente, već i da razvijaju i neguju odnose sa njima.

Uspeh generisanja lead-ova se više ne meri jednostavno brojem lead-ova koje kompanija dobije, već njihovom konverzijom koja se postiže njihovim praćenjem, segmentacijom i suptilnim uticajem kroz ponude i informacije posebno njima prilagođene, što vam Sales Snap alat omogućava.

Lead generating je prvi korak u postizanju poslovnog uspeha

Sales Snap je alat za marketing automatizaciju, ili CRM, koja kombinuje nekoliko funkcija potrebnih za uspešno generisanje potencijalnih klijenata. Glavna funkcija alata Sales Snap je upravljanje potencijalnim klijentima i njihovo pretvaranje u kupce. Podaci o klijentima su u srcu automatizacije marketinga, a ciljanje potencijalnih klijenata i segmentacija se u velikoj meri oslanjaju na podatke o kontaktima.

Ugodan i moderan izgled vašeg sajta je svakako veoma važan i doprinosi vašoj ukupnoj marketinškoj strategiji, ali je takođe veoma važno da imate strategiju za privlačenje kupaca u sledećoj fazi sa ciljem da ih zadržite što duže. Zadržati ih i motivisati za određenu aktivnost. Iz tog razloga, interaktivne igre alata za automatizaciju marketinga Sales Snap su odličan način da angažujete svoje posetioce i na taj način prikupite potencijalne klijente – tj. potencijalne klijente od vrednosti.

Gemifikacija, ili igre za aktivaciju, jedan je od primarnih načina na koji Sales Snap generiše potencijalne klijente. Možete da generišete potencijalne klijente pomoću zabavnih igara kao što su igra greb greb, kolo sreće, igra memorije i mnoge druge, a na vama je da odaberete personalizovanu gemifikaciju koju želite. Ova vrsta aktivnosti je veoma interesantna i privlačna jer angažuje ljude na vašem sajtu na potpuno neinvazivan način. Njihovo angažovanje se podstiče nagradom u vidu popusta ili druge pogodnosti koju ste voljni da pružite, a zauzvrat dobijate sve potrebne podatke na osnovu kojih možete da izgradite odnos sa potencijalnim klijentima koristeći druge funkcije u okviru alatke Sales Snap alata. Još jedna prednost gemifikacije je da aktivacije mogu biti dizajnirane da budu privlačne, da su brze i efikasne, da su rezultati merljivi i da se mogu postići u kratkom vremenskom periodu.

Share: