Loading...

Automatizacija e-mail marketinga

min read
marketing automatizacija

Prema ponašanju korisnika na mreži, njihovom angažovanju ili neangažovanju, kreiraju se personalizovani tipovi e-mail poruka za slanje.

To znači da automatizacija e-mail marketinga podrazumeva korišćenje unapred definisanih procesa, koje obavlja posebno programiran softver, umesto pojedinca.

Problemi neautomatizovanog e-mail marketinga

Ukoliko e-mail nije automatizovan, marketinški tim ne može pratiti aktivnosti korisnika na mreži. Ne može ostvariti uspešnu komunikaciju sa njima i pravovremeno ih angažovati na određene aktivnosti.

Na taj način se gubi lojalnost klijenata prema vama i njihovo interesovanje za vaše usluge. To ima veliki uticaj na smanjenje vaše prodaje.

Sve je veća potreba za automatizovanim marketinškim rešenjima

Veliki deo svetske populacije aktivno koristi kanale digitalne komunikacije za svoje privatne ili poslovne potrebe.

E-mail se smatra najkorišćenijim i najefikasnijim marketinškim kanalom za povećanje prodaje.

U budućnosti se očekuje još veći broj korisnika, koji će se okrenuti automatizovanim marketinškim procesima.

Koristite i vi pogodnosti marketing automatizacije

Sigurno ste primetili da vam mnogo vremena i energije oduzimaju dosadni zadaci, koji se ponavljaju. Oni rasipaju vašu pažnju, te niste maksimalno koncentrisani na zadatke koji su vam važniji.

Različite su pogodnosti koje pruža marketing automatizacija.

Smanjuju se greške, povećava produktivnost i štedi vreme, potrebno za obavljanje pojedinačnih, ručnih zadataka. Imaćete više vremena da se usredsredite na druge projekte, koji zahtevaju vašu pažnju.

Osim toga što poboljšava vaše poslovne procese, automatizacija marketinga poboljšava i korisničko iskustvo.

Korisnici dobijaju interesantan i podsticajan sadržaj, prilagođen za njihovo učešće i saradnju. Ostvarićete i održavati redovan kontakt sa njima, generisati ih u lojalne kupce i povećati promet.

Šta dobijate automatizacijom marketinga putem e-mail poruka?

Korisničko ponašanje na mreži se detaljno prati i procenjuje.

Zatim se, na osnovu toga, vrši segmentacija korisnika, kako bi se napravile različite online-kampanje, prilagođene njihovim potrebama.

Primera radi, kupac koji je završio kupovinu u određenoj prodavnici, dobija automatizovani e-mail od prodavnice. Taj e-mail obično sadrži zahvalnicu na kupovini i ponudu drugih proizvoda, koji bi interesovali korisnika.

Ponuda je prilagođena prema potrebama korisnika, upravo zahvaljujući praćenju njegovog angažovanja na mreži.

S druge strane, ako je korisnik posetio online-prodavnicu, stavio proizvod u korpu i nije završio kupovinu, stići će mu drugačiji tip e-mail poruke. On je veoma koristan, pošto korisnika podseća da je ostavio nešto u korpi, uz motivaciju da dovrši kupovinu.

Motivišući razlog, zbog kojeg će korisnik dovršiti kupovinu, može biti popust, poklon uz kupljeni proizvod ili neka druga pogodnost.

Automatizacija e-mail marketinga direktno utiče na pretvaranje potencijalnih korisnika u lojalne kupce.

Uz njenu pomoć ćete ostvariti dobre poslovne rezultate. Zainteresovaćete korisnike za vaš proizvod, podstaći ih na aktivnost, motivisati za kupovinu i povećati prodaju.

Odabir pravog softvera za sprovođenje e-mail marketinga

Kako postoji velika potreba za automatizacijom poslovnih procesa, neophodno je i logično korišćenje softvera za marketing automatizaciju. Na taj način se ne rasipaju vreme i novac na dugotrajne i dosadne zadatke.

Softver za marketing automatizaciju ih obavlja temeljnije, kvalitetnije i brže od pojedinca. Ono što treba da uradite, jeste da izaberete najkvalitetnije rešenje.

Naš softver za marketing automatizaciju, Sales Snap, osim e-mail marketinga, nudi i druge mogućnosti automatizacije marketinških procesa.

Postavite cilj vaše online marketinške kampanje, identifikujte ciljnu grupu i odredite koje procese želite da automatizujete.

Sales Snap-om ćete ostvariti pun potencijal e-mail marketinga i postići bolje poslovne rezultate.

Share: