Loading...

Mautic partner

min read
marketing automatizacija

Svrha marketing automatizacije jeste ostvarivanje ličnijeg kontakta sa potencijalnim klijentima, zarad boljih rezultata na poslovnom planu. Kako bi se to odvijalo jednostavno i bez problema, potreban je adekvatan softver za marketing automatizaciju.

Prednost softvera, kao što je Mautic, jeste u tome što predstavlja svetski poznatu platformu za digitalni marketing. U velikoj meri pomaže u upravljanju i razvijanju biznisa, nudeći najsavremeniju marketinšku automatizaciju.

Zasnovan na istom softveru, kao Mautic partner, izdvaja se Sales Snap. Međutim, on predstavlja unapređenu verziju softvera za marketing automatizaciju.

Korišćenjem različitih kanala digitalnog marketinga, pomaže vam da uštedite vreme, izbegnete greške i poboljšate efikasnost većeg broja zadataka.

Sales Snap kao partner Mautic-a

Mautic je svetski poznat i priznat softver, koji služi za marketing automatizaciju.

Mautic partner, Sales Snap, nudi nekoliko načina podrške u vezi sa ovim softverom. To podrazumeva, pre svega, integraciju IT zahteva, podešavanje Mautic-a za marketing automatizaciju, kao i full-service podršku.

Mautic se može pohvaliti sa više od 200 000 organizacija, koje koriste ovaj softver, na preko 35 jezika. Takođe, postoji i preko 1000 saradnika i veliki broj partnera.

Osim pomenutog Sales Snap-a, partneri Mautic-a su i: Acquia, Friendly, Webmecanik, Aivie, Leuchtfeuer, Dropsolid.

Ovaj softver nudi moderan pristup marketing automatizacije.

Uz pomoć brojnih digitalnih kanala, softver omogućava kompanijama da integrišu marketinške kampanje, u cilju besprekornog korisničkog iskustva. Te kampanje su boljeg kvaliteta i njima se postižu značajniji rezultati.

Šta Sales Snap ima, a Mautic nema?

Dugogodišnje iskustvo u radu sa Mautic-om preraslo je full-service agenciju, sa uslugama za podešavanje i upravljanje alatom za automatizaciju marketinga. Osim tehničke, agencija pruža i potpunu marketinšku i stratešku podršku.

Po uzoru na Mautic, ali kao njegova unapređena verzija, razvio se veoma moćan alat za marketing automatizaciju – Sales Snap. On služi za automatizaciju marketinških procesa, kako bi se određeno poslovanje podiglo na što viši nivo kvaliteta i efikasnosti.

Pored toga što, kao i Mautic, pomaže kompanijama da automatizuju marketinške zadatke, Sales Snap ima napredniji server i više mogućnosti.

Dizajniran je da pruži pomoć i podršku kompanijama u angažovanju i negovanju potencijalnih klijenata. To se postiže personalizovanom komunikacijom sa korisnicima i ciljanim marketinškim kampanjama.

Sales Snap ima, a Mautic nema:

 • Abandoned cart (kreiranje mejlova o napuštenoj korpi),
 • Affiliate program (member get member),
 • Aktivaciju igrica i kvizova,
 • Ankete za ispitivanje zadovoljstva korisnika,
 • API integracije,
 • Chatbot,
 • Customer Support,
 • E-mail marketing,
 • Lead magnet kampanje,
 • Loyalty program,
 • Newsletter (dizajn, izrada i slanje),
 • Prilagođavanje potrebama klijenata,
 • Push notifikacije,
 • SMS i Viber marketing.

Neke od prednosti Sales Snap-a u odnosu na Mautic

Jedna od bitnih prednosti Sales Snap-a, u odnosu na Mautic, jeste SMS i Viber marketing. On je veoma koristan u modernom poslovanju.

Svaki mobilni telefon može da prima SMS poruke i skoro svaki korisnik pametnog telefona ima instaliranu Viber aplikaciju. To znači da sa korisnicima ostvarujete personalizovanu komunikaciju, čiji je cilj povećanje njihove aktivnosti, zarad vaših poslovnih potencijala i efikasnosti.

Možete da upotrebite sve kanale Sales Snap-a, kako biste poboljšali korisničko iskustvo. Tačnim i preciznim porukama, u pravo vreme, možete podstaći korisnike na kupovinu, čime gradite odnos poverenja i ostvarujete dugoročnu saradnju.

Pored toga, ono što, takođe, karakteriše Sales Snap, kao moćan alat za marketing automatizaciju, jeste zadržavanje klijenata uz Loyalty program. Uz pomoć ovog alata za marketing automatizaciju, možete povećati lojalnost kupaca i što duže ih zadržati u svojoj kompaniji.

Iako zasnovan na svetskom softveru, Mautic partner – Sales Snap, postao je vodeći alat za marketing automatizaciju na tržištu.

Ono što ga izdvaja od alternativnih rešenja jesu kompletna podrška na tehničkom, marketinškom i strateškom planu. Takvom podrškom, vaše poslovanje može imati mnogo bolje rezultate.

Share: