Loading...

Šta je to korisničko putovanje (Customer Journey?)

min read
korisničko putovanje sakupljanje lidova
korisničko putovanje

Korisničko putovanje (Customer Journey) je način na koji vaš klijent ostvaruje interakciju sa vašim brendom. Korisničko putovanje se najbolje može razumeti vizualizacijom tog procesa.

Vizuelno prikazano, korisničko putovanje opisuje kako direktne interakcije, kao što je kontaktiranje tima za korisničku podršku, tako i indirektne interakcije kao što je slušanje o brendu i benfitima.

Na slici ispod nalazi se vizuelni prikaz mapiranja putovanja korsnika, tačnije, grupe korisnika. Procčitajte nas blog Targetovanje i segmentacija Lidovai kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju vezanu za customer journey vasih specficinih klijenata.

Customer Journey
Primer kampanje

Kako korisničko putovanje funkcioniše u Sales Snapu?

Koristite upravljanje putovanjem korisnika da optimizujete svoj angažman i razmenu poruka korišćenjem Sales Snap interaktivnih kanala marketinga (kako biste očistili put do konverzije za svakog klijenta).

Korišćenjem svih kanala Sales Snapa, a to su email, sms, viber, focus item i webpush, poboljšajte korisničko iskustvo pravovremenim i relevantnim slanjem i cljanjem poruka koristeći Sales snap alate koji poboljšavaju vaše prodaju i podstiču dugoročno poverenje i saradnju.

Sales Snap tim sastoji se od Marketing i support experata koji će vas rado provesti kroz besplatan demo i ukoliko je potrebno, ispratiti na svakom koraku vašeg poslovanja tokom trajanja kampanje ili projekta.

Sales Snap Customer Journey

Sales Snap pokriva svih 5 faza korisničkog putovanja

Postoji pet faza korisničkog putovanja kroz koje vas lid treba da prođe na svom putu pre nego što konačno kupi vaš proizvod, a ovako to Sales Snap radi za vas:

Awareness (svest o postojanju proizvoda). Svest o proizvodu je prva faza korisničkog proizvoda. U ovoj fazi se plasiraju benefiti proizvoda tačno određenoj ciljnoj grupi i vrši se targetovanje lidova kreiranjem buyer persone od strane Sales Snap Marketing tima, a onda i Sakupljenje Lidova uz pomoć Sales Snapa na veoma interesantan i inovativan nacin. Pročitajte naš blog za više informacija.

Consideration ili razmatranje je druga faza cusotmer journeya gde klijent pronalazi benefit i razmatra kupovinu. U ovoj fazi, moguće je kreirati promotivne sadržajej raznih vrsta i formata, kao “catch” za potencijalne klijente koji daje dodatnu vrednost, zato za ovu fazu korisimo mogućnosti downloadable asseta.

Kupovina. U okviru alata kreiramo workflows ili mape korisničkog putovanja. U ove mape moguće je uključiti jedan ili sve elemente, tj. kanale marketinga. Lidovi se dele u segmente, prati se ponašanje i oni bivaju targetovani u pravo vreme sa odgovarajućom porukom. Sliku primera jednog jednstavnijeg dripa možete naći u tekstu iznad. Šansa za kupovinom se povećava slanjem push notifikacija po dolasku na sajt, odlasku sa sajta, posetom neke stranice sajta više od određenog broja puta i tako dalje.

Zadržavanje lidova. Da bi bolje razumeli koliko je vazno zadržavanje, prvo ćemo pogledati činjenicu da u svetu, u minuti nastane 380 sajtova. U Sales Snapu smo razvili elemet pod naizvom FOCUS ITEM , koji uspešno zadržava korisnike na sajtu, tako što prilikom odlaska sa sajta ili napuštanja korpe bez završene kupovine, korisniku se prikazuje poruka u vidu exit pop-upa koja komunicira neki popust ili drugu vrednost kako bi korisnik ipak završio kupovinu. Cak 43% korisnika se vrati da završi kupovinu.

Preporuka i poverenje. Poverenje i preporuka su poslednja tacka korisničkog putovanja u alatu i poverenje i poruka dolaze kao rezultat dobrog markeinga, tačnije pravilnog korišćenja svih alata Sales Snapa, te pravinog vođenja klijenta do kupovine, segmenitranjem i slanjem adekvatnih poruka.

Sales Snap je uspešno povećao poslovanje brojnih klijenata, a za besplatnu konsultaciju i demo, kontaktirajte nas da pomognemo i vašem biznisu da poveća broj lidova i ostvari prodaju!