Loading...

Suština marketing automatizacije

min read
suština marketing automatizacija
suština marketing automatizacije

Fokus na zapostavljene kadrove i procese

Pošasti modernog poslovanja današnjice su sve češće zanemarivanje ljudskih resursa. Tehnologija je donela novi trend gde je jako teško zadržati svoje zaposlene, a sa generacijom milenijalaca poznato je maksimalno zadržavanje u jednoj firmi do dve godine.

Trend fluktuacije zaposlenih je nevidljiva ruka koja odnosi prihode vašoj firmi, a mnogi gubici se ne odnose samo na monetarne. Vaši klijenti se navikavaju na zaposlene, poverenje se teško gradi sa novim zaposlenima, troškovi onboardinga na šest meseci do godinu dana su ogromni, a vi nemate vremena time da se bavite!

Automatizacijom marketinških aktivnosti i procesa u vašoj firmi, jedan od ne tako očiglednih benefita je vreme za kreativnije upravljanje ljudskim resursima, a u nastavku teksta je objašnjenja suština Marketing Automatizacije korišćenjem Sales Snap alata.

Koje suštinske probleme rešava automatizacija?

Eliminisanje posledica faktora ljudske greške je srž Marketing Automatizacije. Obim neophodnih koraka za ispunjenje neke akcije postao je pretežak za čoveka, zato Sales Snap automatizacija povećava efikasnost i smanjuje greške.

Upotrebom Sales Snap alata za automatizaciju sasvim sigurno ćete uštedeti vreme na eliminisanje grešaka, odnosno sasvim je sigurno da ćete vreme za ispravljanje istih, iskoristiti efikasnije.

Sales Snap rešava sve suštinske probleme unutar jedne kompanije i umnogome doprinosi njenom generalnom napretku.

Veća produktivnost za manje vremena

Sales Snap alat je tako koncipiran da imate sve na jednom mestu. Kreiranje kampanje, imenovanje kampanja, čuvanje kampanja, sve se radi direktno u alatu gde možete jasno dati opise kampanja, svrhu i clji i dopisati sve relevantne informacije za svaku pojedinačnu kampanju.

Sales Snap alat poseduje svoju sopstvenu analitiku, što znači da alat prati seriju aktivnosti i veoma transparentno prikazuje statistiku i to u realnom vremenu, a ta statistika pokazuje podatke o vremenu, datumu i broju poseta, procenat otvorenih poruka od strane klijenta i još mnogo toga što vi sami veoma lako postavljate.

Zaključak je da korišćenjem Sales Snap alata dobijate čak i svoju sopstvenu analitku, te je i sama analitika automatizovana u skladu sa svim drugim kanalima komunikacije i ponašanjem vaših korisnika. Kontaktirajte nas za pesplatne konsultacije.

Sales Snap podrška u svakom trenutku

Sales Snap alat ne samo da je sam po sebi user friendly, nego pruža i full podršku. Pored learning stranice, spremamo i newsleter program sa tutorijalima za korišćcenje alata i to nije sve!

New Look Entertainment vam nudi podrsku naših operatera uživo i preko Zooma, a podrška uključuje kako tehničku podršku, tako i sugestije našeg marketing tima.

Sales Snap je srž marketing automatizacije, ali i srž Marketin strategije. Više o Workflow strategijama pročitajte u nastavku.

Šta je to workflow i zašto je to srž automatizacije?

Suština Marketing automatizacije je da se sve poruke koje treba da stignu do nekoga, pošalju automatski do korisnika i taj proces rada se naziva workflow. Proces se određuje u odnosu na potrebe svakog pojedinačnog klijenta, pa se u zavisnostii od forme workflow deli na:

  1. Template workflow koji naš tim Marketing stručnjaka kreira od nule
  2. Workflow koji možete sami da napravite
  3. Workflow koji je live, što znaci da se njegov tok menja u toku trajanja same kampanje, radi bolje optimizacije.

Automatizuj poslovanje korišćenjem svih Sales Snap kanala simultano

Na slici ispod se nalazi primer kako to izgleda kada se koriste svi alati zajedno.

Korišćenjem svih alata zajedno, vaš klijent je pokriven na svakoj tacki svoj putovanja od lida do kupca, vaši procesi su transparentni i podložni promenama shodno rezultatima iz real time analitike, a vaši zaposleni rasterećeni i efikasniji za obavljanje ostalih aktivnosti unutar kompanije.

marketing automatizacije
Automatizovana marketing kampanja

Kontaktirajte nas za besplatnu konsultaciju ovde.