Loading...

Šta je Sakupljenje Lidova (Lead Generation)?

min read
sakupljanje lidova
sakupljanje lidova lead generation

Prosto rečeno, Lead Generation je pokretanje interesovanja potrošača

Internet trenutno pretražuje oko 500.000 ljudi dnevno u proseku, a ukupni broj internet posetilaca u svetu porastao je za 196 miliona za 12 meseci u svetu, što znači da u svetu postoi oko 5 biliona internet korisnika trenutno.

Svi ovi ljudi traže nešto što ih zanima, a na nama je da pokrenemo njihovo intersovanje baš za ono sto mi želimo da postignemo.

Sales Snap alat ima brojne mogućnosti za sakupljanje lidova, a u nastavku teksta se nalaze konkretni primeri, koji su već doneli proverene rezultate našim klijentima.

Ispitivanje proizvoda

Najčesca zabluda kada govorimo o generisanju lidova dolazi iz uverenja da se lidovima samo nešto nudi i prodaje. Takav pristup ne samo da nije istinit, nego i ako je primenjivan agresivno, može podstaći i sasvim suprotan efekat.

Sakupljanje lidova je važno i za sakupljanje informacija o nekom proizvodu, njegovoj zastupljenosti, eventualnim sugestijama i promenama u okviru samog proizvoda što je od značaja za vlasnike proizvoda.

Usluga preduzeća

Sakupljanje lidova se, naravno, vrši i zbog deljenja informacija o uslugama preduzeća. Ako uzmemo širu marketinšku sliku u obzir, nisu ni sve usluge iste. Neke usluge su potrebne svega nekolko puta mesečno ili čak godišnje.

Sakupljanjem lidova koji su zainteresovani za poliranje nakita od srebra ili zlata, registraciju čamaca, ili servisiranje klima uredjaja, kreiramo bazu podataka kojoj se u preciziranim intervalima šalju konkretne usluge od interesa za njih.

Šta Lead Generation može da učini za vas?

Povećava bazu kontakata

Srž sakupljanja lidova bez obzira na tip informacija koji sakupljamo je uvek povećanje baze korisnika. Unutar Sales Snap alata, sve baze se mogu lako i brzo importovati i exportovati.

Lead baza ne postoji u vidu gomile kontakata, nego su ti kontakti precizno segmentirani pod različitim kriterijumima i aktivno su praćeni!

Kada kažemo aktivno praćeni, mislimo na to da između ostalog, lidovi prelaze iz segmenta u segment, kako se njihovo ponašanje promeni, što znaci da su segmenti uvek LIVE!

Povećavaje broj lidova, povećajte prodaju

Sada kada znamo da su segmenti LIVE – prodaja je izvesna! U Sales Snap alatu, kreiramo email kampanje, viber i sms kampanje, push notification kampanje, pop up kampanje, webpush kampanje.

Sve su kreirane u okviru jednog dripa na način da targetuju sve lidove unutar jednog segmenta tako da je prodaja gotovo sigurna!

Neka Klijenti kupuju ponovo

Ako pratimo hronologiju prethodnih benefita sakupljanja lidova, a to su 1) sakupljanje 2) segmentiranje i 3) prodaja, sasvim logično na red dolazi pitanje cross-sellinga i upselinga, dakle podsticanje ponovne kupovine od strane postojećih klijenata koji su već nešto kupili.

Sales Snap nam to omogucuje tako što prati ponašanje korinsika i poznato je kada je kupovina određenog proizvoda izvršena, tom istom lidu ili segmentacionoj grupi lidova (se automatski nudi sličan proizvod, što i jeste lepota marketing automatizacije o kojoj više mozete sazanti ovde.

U jednom od nasih tekstova bavili smo se temom važnosti razumevanja generalnih marketinških trendova. Imajući u vidu važnost sakupljajna lidova, ali i lead nurtiringa, upselling i crosseling, odgovorno tvrodimo da je Sales Snap kompletno rešenje za sve vaše marketinške aktivnosti. Za besplatne marketinške i tehničke konsultacije, kontaktirajte nas putem ovog linka.

Koje su karakteristike Lead Generation-a?

Usmerava ljude sa interneta ka vama

Rekli smo ranije da ljudi svakako pretrazuju internet, cifra je 500.000 ljudi dnevno. Vaš cilj je da te ljude usmerite. Ljudi će pretraživati ono što je dostupno.

Vi odlučujete šta je to što je za njih dostupno, a oni odlučuju šta od dostupnog njih zanima. Lead generation je pažljivo osmišljen koncept privlačenja lidova na interesantan i specifičan način ka vama i naravno – prodaja!

Povećajte prodaju privlačenjem lidova sa interneta

Istaknuto je nekoliko puta koja je logika iza kretanja lidova putem sajtova. Sada kada znamo koliko je ljudi na internetu, kada znamo koja je svrha generisanja lidova, ostalo je još samo da razumemo da lid nije isto što i Marketign Lid.

Lid je svaka osoba koja se nalazi na internetu u bilo kom trenutku. Marketing lid je onaj korisnik koji se “zakačio” za ponudu koju mi imamo. U Sales Snapu mi radimo upravo to, pretvaramo Lidove u Marketing Lidove.

Sakupljanje bas onih lidova koji vama trebaju – Marketing Lidova

Karakteristika sakupkjanja lidova je da jednom kada korisnik pređe putanju od Lida do Marketing Lida, unutar Sales Snap alata, taj lid momentalno potpada pod određeni segment sa specifičnim karakteristikama i strateški je vođen ka potrošačkoj korpi.

Kako Sales Snap sakuplja Lidove?

Putem aktivacija

Sales Snap alat za kompletnu automatizaciju arketing procesa poseduje jedinstven način sakupljanja lidova. Naime, do sada smo razvili ćetiri različite aktivacije u vidu gemifikacija koje su već dokazano donele rezultate brojnim klijentima.

Igre na sreću su omiljena aktivacija međju klijentima jer su zabavnog karaktera, interesantnog dizajna i jer vrlo jasno komuniciraju dobit kroz zabavu. Naučno je dokazano da mozak najbolje uči kroz igru i zabavu.

Dizajnirali smo aktivacije u vidu Točka Sreće, Greb-Greb-a, Kvizova znja, Slot igrica i mnogih drugih i postavljanjem ovih aktivacija na sajtove klijenata, njihovi lidovi su nakon odigrane igrice vođeni na landing stranicu, a sa landing strance sigurnim koracima ka potrošačkoj korpi.

Organski – instalacijom Sales Snap pixela

Sakupljanje lidova znači vršenje neke akcije sa ciljem da se postojeći saobraćaj dovede na Vaš sajt. U tekstu iznad govorili smo kako se saobraćaj dovodi kroz interensatne aktivacije u vidu gemifikacija.

Organsko sakupljanje lidova je drugačije. Instalacijom Sales Snap pixela na vaš sajt mi pratimo ponašanje svih posetilaca sajta bez prethodnog navođenja na posetu sajta.

Organsko praćenje poseta je jako korisno i daje jasan uvid u razliku u broju ljudi koji po svom nahodjenju poseti sajt, što dalje služi za komparaciju sa brojem ljudi koji posete sajt putem aktivacija.

Dovedite lidove u Sales Snap preko social media kampanja

Sales Snap je alat koji sakuplja vaše kontakte i segmentira ih po specifičnim kriterijumima. Svaki lid odlazi u odgovarajući segment u kome se nalazi sve dok ne promeni interesovanje ili ponasanje, pa se automatski prebacuje u neki drugi segment.

Segmentirarni Lidovi u Sales Snapu pojavljuju se u vidu baze kontakata. Baze lidova mogu se importovati i exportovati u skladu sa zakonom.

Sales Snap po završetku kampanje sakupljanja lidova ne zadržava vaše kontakte. Sales Snap je u tom smislu mini CRM za čuvanje tih kontakata dok traje kampanja, što je još jedna od karakteristika alata.

Sales Snap sakuplja lidove u skladu sa zakonom

Pored gore navedenih razloga, sakupljanjem lidova dobijamo informacie i o geolokaciji, polu, interesovanjima i mnoge druge informacije od značaja za vaše poslovanje.Lidovi se sakuljanju iz raličitih razloga, u zavisi od vaših ciljeva i potreba.

Sakupljanje lidova je srž bilo koje aktivnosti koju želite da započnete kada je u pitanju povećanje prodaje. Posavetujete se besplatno načinima za ostvarivanje vaših ciljeva za sakupljanje lidova i kontaktirajte nas odmah.