Loading...

PRIVUCITE LEADOVE UZ POMOĆ SALES SNAP LEAD MAGNET KAMPANJA

min read
sakupljanje lidova

Razumevanje želja i potreba klijenata i kupaca postalo je jedan od najbitnijih faktora u današnjem svetu biznisa. U tome dosta pomaže internet.  Da bi do toga došlo, prvo je potrebno da se ti klijenti privuku, a zatim i zadrže. Izgradnja odnosa kompanije sa svojim klijentima postala je nužna da bi se opstalo u biznis svetu, jer konkurencija je velika i brzo se menja. Zato se sve veći akcenat stavlja na prikupljanje leadova, to jest lead generation.

Koristite najefikasnije metode

Za početak, lead je svaka osoba koja je na internetu, a marketing lead je osoba koja je  pokazala neku vrstu interesovanja za vaš proizvod ili uslugu. Lead generation, odnosno generisanje potencijalh klijenata, je proces kojim se utiče na interesovanje potencijalnih kupaca u cilju povećanja buduće prodaje. Kada dobijete lead, to vam ne garantuje da će ta osoba postati vaš klijent ili kupac.Sales Snap alat za marketing automatizaciju  ima posebno dizajnirane aktivacije baš za tu svrhu. Istraživanja pokazuju da je kod leadova sa kojima se nastavlja komunikacija za 20% veća šansa da postanu kupci ili klijenti, nego kod leadova sa kojima se ne održava kontakt. Pored toga, održavanje kontakta sa klijentima može da posluži i za širenje svesti o vašem brendu, kao i upoznavanje sa vašom poslovnom kulturom.Uspešno generisanje više ne znači samo da se privuku potencijalni klijenti nego i da se  oni sada prate, nadgledaju i segmentiraju u različite grupe sličnih ukusa, interesa ili starosnog doba. Lead magnet kampanja je aktivnost u kojoj potencijalnim klijentima dajete neku ponudu ili ih podstičete na neku aktivaciju, da bi za uzvrat dobili njihove lične podatke. Sales Snap ima funkcije koje generišu potencijalne klijente, upravljaju njihovim podacima i pretvaraju potencijalne kupce u kupce, što i jeste krajnji cilj.

Sales Snap alat radi sve i olakšava prikupljanje leadova

Podaci o klijentima su sama srž marketing automatizacije i od velike je važnosti  privući čitaoce i nagovorirti ih da ostave svoje informacije. Pored dobro dizajniranog i interesantnog sajta koji je tu da privuče pažnju, potrebno je i da potencijalne kupce pozovete na neku aktivnost. Treba im pristupiti na zabavan i nenapadan način. Tu na scenu stupa Sales Snap. Jedan od najefikasnijih načina na koji Sales Snap generiše leadove je lead magnet kampanja kroz gemifikaciju, to jest igre za aktivaciju. U ljudskoj podsvesti je da voli igre i da se takmiči,  još kada na to dodate i mogućnost nagrade, imate dobitnu formulu. Gemifikacija klijentima daje osećaj euforije i zadovoljstva. Iskoristite to za interakciju sa svojom publikom. Pozovite ih na akciju (CTA), dajte im razlog da kliknu na nešto što će ih odvesti na landing stranicu, koja je dizajnirana za uzimanje podataka. Prikupite njihove informacije i navedite ih da postanu vaši klijenti. Pomoću zabavnih aktivacija kao što su točak sreće, greb greb, igre memorije, kvizovi znanja i mnoge druge imate mogućnost da na interesantan i nenapadan način generišete leadove, a na vama je samo da izaberete personalizovanu gemifikaciju koja vam odgovara. Pored izbora igre možete odabrati i dizajn aktivacije da bude atraktivan i u skladu sa vašim brendom.               

Podstaknite klijente da ostave podatke

Učešće u aktivcijamase podstiče nekom nagradom koju ste spremni da ponudite kao što su popusti, kuponi, vaučeri i slično. Ljudi prosto vole osećaj da su dobili nešto za dzabe ili osvojili nešto, a vi zauzvrat dobijate podatke sa kojima dalje možete da raspolažete. Sales Snap te podatke analizira i rezultate segmentira, tako da se svakoj grupi onda može pristupiti pojedinačno najboljom marketinškom strategijom.

Glavne prednosti  Sales Snap gemifikacije su to što je efikasna, a rezultati su merljivi, dolaze jako brzo i u kratkom vremenskom roku.

Share: