Loading...

Upotreba onlajn tehnologija, kao što su: e-pošta, veb-sajtovi, sobe za ćaskanje, forumi i drugi kanali za ispunjavanje ciljeva CRM-a, poznata je kao elektronsko upravljanje odnosima sa klijentima (E-CRM). CRM je dobro strukturiran i koordinisan proces koji automatizuje marketing, prodaju i procedure brige o kupcima. Efikasan E-CRM poboljšava efikasnost procesa, poboljšava interakciju sa kupcima i omogućava

Pročitaj više