Loading...
sales snap marketing automatizacija

Marketing automatizacija mora da se razume prevashodno iz ugla tržišta i tržIšnih trendova, kako bi se razumela i njena primena kroz softver. Relativno nova, na našem tržistu, Marketing Automatizacija objedijnuje rad svih kanala marketinga. Postavlja se pitanje šta kada kanala ima previše i kako izbeći haotično slanje poruka koje ljudi prepoznaju kao spam? Odgovor je