Loading...

Koliko je marketing automatizacija bitna, vidimo na brojnim primerima rasipanja vremena, novca i ostalih resursa koje se dešava prilikom realizacije određenih marketinških procesa. Na sve to, neminovno je prisutan i faktor ljudske greške kada te procese obavljaju zaposleni. I na kraju, nije realna, objektivna i isplativa opcija da angažujete ljude za sve tri smene, kako

Pročitaj više